• Nhà gỗ 5 gian (gỗ mít)
  • Nhà gỗ 5 gian (gỗ mít)
  • Nhà gỗ 5 gian (gỗ mít)
  • Nhà gỗ 5 gian (gỗ mít)

Nhà gỗ 5 gian (gỗ mít)

Nhà gỗ 5 gian truyền thống được làm bằng từ gỗ mít, các công đoạn dựng nhà tỷ mỉ của công ty.

Liên hệ với người bán
Cty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Huy Cường
0923.666.666
Cụm 7, xã Hương Ngải - Thạch Thất – Thành phố Hà Nội

Thông tin sản phẩm Nhà gỗ 5 gian (gỗ mít)