• Nhà gỗ 5 gian (gỗ hương)

Nhà gỗ 5 gian (gỗ hương)

Nhà gỗ 5 gian được làm bằng từ gỗ hương đặc biệt chất lượng được thực hiện bởi Cty Huy Cường

Liên hệ với người bán
Cty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Huy Cường
0923.666.666
Cụm 7, xã Hương Ngải - Thạch Thất – Thành phố Hà Nội

Thông tin sản phẩm Nhà gỗ 5 gian (gỗ hương)