Cty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Huy Cường
Cụm 7, xã Hương Ngải - Thạch Thất – Thành phố Hà Nội
0913.304.215