Công ty TNHH SX - DVTM Huy Cường được thành lập theo quyết định số : 0302001788 ngày 03/01/2007 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ: 1 ngày 05 tháng 01 năm 2009 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. Ngành San lấp mặt bằng được bổ sung do Phòng đăng ký kinh doanh số 03 cấp (do chuyển về Hà Nội).
Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:
- Xây dựng, tu bổ di tích lịch sử văn hoá, 
- Nhập khẩu gỗ: Mua bán chế biến gỗ. Gia công, lắp dựng trang trí nội, ngoại thất.
- San lấp mặt bằng
Kinh nghiệm thi công
Công ty đã thi công nhiều công trình di tích văn hoá: Đình, chùa, nhà thờ các dòng họ, gia công lắp dựng bàn ghế học sinh, trong và ngoài tỉnh, đã được các chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ đáp ứng tốt yêu cầu của dự án.
Xem thêm

Tin tức